Време читања: < 1 минут

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријаву и потребна документа поднети електронским путем на мејл адресу: treneri@fsv.rs

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове за упис на Курс који се могу погледати ОВДЕ.

Образац изјаве о некажњавању можете преузети ОВДЕ.

Информације о општим и посебним условима уписа, као и o свим додатним појединостима, могу се добити и на број телефона 064/845-55-00 (Бојана Бубало).

http://www.fsv.rs