Време читања: < 1 минут

Вести из Војводине

У свечаној сали ФЦ „Вујадин Бошков“ у Ветернику, данас је одржана ванредна седница Скупштине ФК Војводина, која је била заказана на захтев више од једне трећине чланова највишег клупског тела.

Седници је присуствовало свих 55 чланова Скупштине, при чему су у сали лично били присутни њих 43, док су преосталих 12 чланова били заступљени преко пуномоћника са уредним пуномоћјем за заступање.

Одлуком већине чланова Скупштине, на седници није усвојен предложени Дневни ред, с обзиром на то да је против усвајања предложеног Дневног реда гласало 28 чланова највишег клупског тела, док је за његово усвајање гласало 27 чланова Скупштине. Самим тим, чланови Скупштине нису дискутовали о преосталим тачкама предложеног Дневног реда, већ је седница аутоматски завршена.

Председник Скупштине ФК Војводина Милан Н. Ђукић је истакао да ће ускоро бити заказана нова седница највишег клупског тела, те да то може бити учињено на захтев чланова Управног одбора, као и на захтев чланова Скупштине.

Извор: http://www.fkvojvodina.rs