Портал ”Новосадски фудбал” власник је ауторских права на све сопствене садржаје (текстуалне, видео и аудио материјале, фотографије) који су објављени на сајту (www.nsfudbal.com).

Преношење вести није дозвољено  –  изузев у случају кад је са уредништвом портала ”Новосадски фудбал” постигнут др договор.

Приликом оваквог преношења обавезно је навођење извора (извор: ”Новосадски фудбал”).

У случају копирања текста или информација из текста, као и фотографије супротно наведеним условима, уредник задржава право да против прекршиоца покрене поступак ради заштите ауторских права и надокнаде штете.

КОНТАКТ: info@nsfudbal.com